Categories
mandala

หลักและแนวทางการฟังและดูสื่ออย่างสร้างสรรค์

หลักและแนวทางการฟังและดูสื่ออย่างสร้างสรรค์ ในปัจจุบันลูกค้าของเรามีเสียงและมีโอกาสมากที่พวกเขาจะติดต่อสื่อสารกับเราผ่านโซเชียลมีเดีย ทำให้ต้องจัดการกับข้อความที่มากมายในช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อนและมักต้องการความช่วยเหลือจากเครื่องมือในการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ที่เรียกว่า Social Monitoring หรือ Social Listening ให้แบรนด์หรือธุรกิจสามารถติดตามเสียงของลูกค้าในโซเชียลมีเดีย ซึ่งเสียงในที่นี่ไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นการกล่าวถึงแบรนด์หรือความคิดเห็นลูกค้าในโซเชียลมีเดียที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

Categories
mandala

คุณสมบัติการทำงานของ Social Media Monitoring

คุณสมบัติการทำงานของ Social Media Monitoring เครื่องมือ Social Media Monitoring กลายเป็นที่แพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน และก็มีการโปรโมตกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หลายๆ คนให้ความสนใจและอยากจะใช้กับธุรกิจของตัวเอง