รัฐบาลเรียกเดลิเวอรี่คุย หาทางกันแพร่โควิด-19 ขณะส่งอาหาร

World News

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงวันนี้ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่ารัฐบาลเรียกผู้ให้บริการส่งพัสดุและอาหาร 17 ราย มาร่วมกันหาวิธีป้องกันการแพร่เชื้อดังกล่าวแล้วผู้ส่งพัสดุและอาหารจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และการป้องกันโรคอื่นๆ เพื่อไม่ให้เชื้อติดไปยังผู้รับพัสดุและอาหาร

ขณะเดียวกัน ผู้ส่งพัสดุและอาหารก็จะต้องป้องกันตัวเอง อย่างเช่น การนัดแนะกับผู้รับพัสดุหรืออาหารว่าจะนำพัสดุและอาหารวางไว้หรือห้อยไว้จุดใด อย่างเช่น ประตูรั้วหน้าบ้าน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวผู้ส่งพัสดุและอาหารติดโรคเสียเองรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนอยู่บ้านในช่วงนี้ เพื่อลดการเดินทาง ไม่ให้เพิ่มโอกาสการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้น ซึ่งการสั่งอาหารหรือส่งพัสดุผ่านบริการเดลิเวอรี่เหล่านี้ก็จะช่วยลดการเดินทางได้เช่นกัน